വളരെ സിമ്പിൾ ആയി വീട്ടിൽ ഇരുന്നു blouse stitch ചെയ്യുവാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.

വളരെ സിമ്പിൾ ആയി വീട്ടിൽ ഇരുന്നു blouse stitch ചെയ്യുവാൻ പേടിച്ചാലോ എന്നാൽ താഴെ ഉള്ള വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു. ഇനി മുതൽ Tailor ഷോപ്പിൽ cash കൊടുത്തു വേസ്റ്റ് ആകാതെ സ്വന്തമായി blouse സ്റ്റിച്ചിംഗ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതു പോലുള്ള കൂടുതൽ videos നു ഈ പേജ് ലൈക്‌ ചെയുക കൂടാതെ malus tailoring class in sharjah subscribe ചെയുക

വീഡിയോ കാണുക.